OM

Om Stabbarpsgården

 

Stabbarpsgården grundades 1999 av ägare/vd Boel Dahlskog och Anders Kristiansson. Boel är socionom och driver sedan 2005 Stabbarpsgården på egen hand. Hon har lång erfarenhet av den målgrupp som idag erbjuds plats på Stabbarpsgården. Hon har sedan 1983 arbetat som socialsekreterare, kurator, behandlingspedagog, skötare, chef inom olika vårdenheter.

 

Drivkraften att bidra med något nytt och bättre, resulterade i att Boel köpte fastigheten, och startade ett av Sveriges första HVB-hem för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Idag har Stabbarpsgården en väl inarbetad personalgrupp med både bred och djup kompetens. Vi har en hög personaltäthet och personalomsättningen är låg. För våra inskrivna ungdomar innebär det en unik kontinuitet som är väldigt viktig för resultatet av deras behandling här hos oss.

 

Ungdomar och föräldrar brukar säga att det är ett härligt gammalt hus med atmosfär! De många rummen gör att det finns utrymme för egna initiativ och intressen. Vi har gott om plats och kan ta emot övernattande föräldrar och syskon som kan umgås i familjen utan att störas av övriga verksamheten.

 

Vår stora, härliga tomt och närheten till naturen tilltalar också våra besökare. Utelek, verkstad, stall och djur är väldigt uppskattat!

 

På Rönneberga är det nära till allmänna kommunikationer och aktiviter som man kan ta sig till själv. Rönneberga ligger centralt i Eslöv i ett bostadsområde.

 

Vi är medlemmar i riksförbundet Attention (en intresseorganisation för personer med neuropsykriatiska funktionsnedsättningar), Svenska Vård (en bransch- och näringspolitisk organisation för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling) och Autism- och Aspergerförbundet (en organisation som arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd). Vi stödjer också BRIS.

 

Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med Socialtjänstlagen (SoL), Tillsynslagen samt annan för området aktuell lagstiftning.

 

Verksamheten inom Stabbarpsgården är helt oförenlig med bruk av alkohol och droger.

 

Våra framgångsfaktorer:

  • Stabbarpsgården är småskaligt, hemlikt, flexibelt och professionellt. Vi har ett lågaffektivt förhållningssätt.

 

  • Vi individ- och kravanpassar varje behandling, och vi är bra på att knyta an och skapa relationer.

 

  • Vi arbetar med hela familjen, från allra första början. Familjen är viktig och vi bjuder in den till Stabbarpsgården, likaväl som vi besöker familjen för att mötas, samtala och samarbeta.

 

  • Allt vi gör i vardagen baseras på ett miljöterapeutiskt synsätt, vilket innebär att vi arbetar strukturerat och förutsägbart och på så sätt underlättar för ungdomarna att bringa ordning och goda rutiner i sina liv.

 

  • Vi har hög personaltätet.