Aktuellt 2019

Stabbarpsgården 20 år 2019
Tisdag den 14 maj firar vi att vår verksamhet har funnits i 20 år! Vi har bjudit in våra samarbetspartners från socialtjänsten, skola osv till lunch och föreläsning Placerade barn och unga och Anknytning med Johan Nordahl och Anna Johnsson från BUS-mottagningen.

Vi hoppas på en givande dag!

Utbildning arbetsmiljö
24 april deltog verksamhetschef, enhetschefer, kvalitetssamordnare och skyddsombud i Prevents utbildning Organisatorisk och social arbetsmiljö i Malmö.

HVB- och familjehemsdagarna i Växjö 10 april 2019 
Vi kommer att delta vid HVB- och familjehemsdagarna
i Växjö den 10 april.

Hoppas på att möta er i vår monter där!

Utbildning hot och våld i vård och omsorg 
Den 1 april var psykiatrisjuksköterska Ragnar Rasmusson hos oss och utbildade hela personalgruppen i bemötande och självskydd vid hot och våld i vård och omsorg.