TRÄNINGSLÄGENHET

Eftervård - en extra möjlighet!

 

Efter avslutad placering på Stabbarpsgården kan eftervård erbjudas. Upplägg planeras tillsammans med uppdragsgivare, ungdom och eventuell familj/nätverk.