BEHANDLINGSMODELL

Behandling

 

Vår behandling är uppbyggd på en miljöterapeutiskt grund. Vi arbetar KBT-inriktat.

Social träning och allmän daglig livsföring tränas i en miljö med hög struktur och förutsägbarhet. Våra ungdomar erbjuds gruppsamtal och individuella samtal. En typisk behandling inleds på Stabbarpsgården eller Rönneberga, och kan avslutas i en av våra lägenheter.

 

Personal på Stabbarpsgården har ett lågaffektivt bemötande. Vi vet att vi är bra på behandlingsarbete och att bestånde förändringar nås genom att knyta an och bygga relationer.

 

Stabbarpsgårdens behandlingsprogram är individuellt och kravanpassat utifrån uppdrag men också ungdomens ålder, utveckling och funktionsnivå. Utvärdering av behandlingsarbetet görs kontinuerligt av behandlingsteamet runt ungdomen.