RÖNNEBERGA

Rönneberga

På Rönneberga bedrivs behandlingsarbetet på samma sätt som på Stabbarpsgården, men i en lägenhet. På Rönneberga finns sex platser.

 

På Rönneberga finns också en träningslägenhet. När ungdomen flyttar ut i lägenhet fokuserar behandlingen på samhällsintegrering och boendekunskap, kontakten med behandlingspersonelen är fortfarande tät och regelbunden, med bla ett tydligt veckoschema och strukturerade samtal.