SKOLA o SYSSELSÄTTNING

Skola och sysselsättning

Det är viktigt att ha skola eller annan sysselsättning när man bor på Stabbaprsgården och Rönneberga. Ungdomen får hjälp med sin motivation till skolarbete, samt att ta sig till och från skolan.

 

Vi har gott samarbete med de olika skolorna i Eslövs kommun. Ibland kan det finnas möjlighet att pendla till skola utanför kommunen. Vi försöker alltid hjälpa till för att skolgången ska bli så bra som möjligt för att passa den enskilda ungdomens behov.

 

Personal från oss har nära kontakt med skolan och det finns alltid möjlighet till hjälp med läxor och skolarbeten.

 

Vi tar tillvara på samhällets resurser med praktikplatser i både skyddad och öppen miljö. Stabbarpsgården har ett väl upparbetat samarbete med näringslivet i Eslöv. Praktikplats planeras efter ungdomens behov och intresseområde. Vi har också ett upparbetat samarbete med föreningslivet som ungdomarna deltar aktivt i.