STABBARPSGÅRDEN

Stabbarpsgården - för en fungerande vardag!

 

När ungdomen placeras på Stabbarpgården fokuserar vi först på en fungerande struktur i vardagen, med bla skola och fritid.

 

Behandlingsarbetet fokuserar på att bryta icke funktionella beteenden och skapa nya fungerande. Här ryms förändring kring allt ifrån dygnsrytm, isolering och tvång till självdestruktivt beteende, utagerande osv. Vi tränar förmågan att planera sin tid, följa en struktur och hålla överenskommelser. Vi fokuserar också på vikten av att lära känna sig själv och sin funktionsnedsättning eller problematik.

 

Förutom att befinna sig i en miljö som inbjuder till förändring har ungdomen strukturerade samtal tillsammans med sin kontaktperson, minst en gång i veckan.