UTSLUSSNINGSLÄGENHETER

Träningslägenhet - för eget boende och ett fungerande liv.

 

En individuell lösning kan vara at i slutet av behandlingsperioden få möjlghet att flytta ut i en av de lägenheter som är knutna till enhet Rönneberga.