Om oss

Vi är ett litet, väletablerat HVB som valt att behålla småskaligheten och hemkänslan i vår verksamhet. 2019 firar vi 20-års jubileum!

Vi som arbetar på Stabbarpsgården är bl a socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger, specialpedagoger och personer med högskoleutbildning inom psykiatrisk omvårdnad.

Psykolog och utredning
Psykolog Johan Nordahl, BUS-mottagningen, finns i verksamheten en gång i veckan för samtal med ungdomar och handledning av personal.

Vi kan erbjuda utredning av psykolog och läkare inom ramen för placering hos oss, där vi samarbetar med psykolog Marie Kleiman-Ring och läkare Lotta Hjortenhammar, specialist i barn- och ungdomspsykiatri.

För övrigt har vi samarbete med BUP och vuxenpsykiatri i både Eslöv, Lund och Malmö. Vi har möjlighet att samarbeta med psykiatri i andra kommuner om en kontakt är upparbetad och viktig för ungdomen.

Skola
Vi samarbetar med skolor i Eslöv kommun, men även i närliggande kommuner och med privata alternativ. Vi kan erbjuda plats i särskild undervisningsgrupp i Eslövs kommun om hemskolan medverkar till detta.

Kvalitet
Nöjda uppdragsgivare och ungdomar, samt en säker verksamhet är mycket viktigt för oss. Stabbarpsgårdens kvalitetsledningssystem är uppbyggt enligt SOSFS 2011:9, verksamheten strävar ständigt efter förbättring genom uppföljning, utvärdering, avvikelsehantering och internrevision.

Referenser

Lejla Huseinovic
Socialsekreterare

MALMÖ STAD
Enhet barn och familj
070 922 41 73

Eva Källblad
Socialsekreterare

Staffanstorps kommun
Enhet för barn och familj
046-25 11 19