PERSONAL

Personal

Hos oss arbetar både socionomer, behandlingspedagoger, fritidspedagoger, folkhälsovetare och lärare. Vi har en lång samlad erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp och vi utbildas kontinuerligt. Personalgruppen har extern handledning varje månad.

 

 

Lärande och utveckling på Stabbarpsgården

Vi har utvecklat ett ständigt lärande hos våra medarbetare. Dels har vi mycket internt utbyte av erfarenheter och kunskaper, dels satsar vi på utbildningar och samverkan med skolor, lärosäten och näringslivet, vilket gör att vi hela tiden blir bättre i vårt jobb!

 

  • Utbyte och samarbete med olika lärosäten är viktigt för vår egen utveckling, samtidigt som vi berikar deras utbildningar och forskning mm. Ett exempel är att vi sommaren 2014 hade ett projekt med Lunds Universitet och Miljöbron som nu hjälpt oss att ta fram en miljöpolicy och göra miljöutredningar. Ett annat exempel är när vi tar emot studiebesök från t ex universitetet.

 

  • Vi har sedan 2003 representerat arbetslivet i ledningsgruppen på Eslövs folkhögskolas KY-utbildning till behandlingspedagog. Personal på Stabbarpsgården bidrar med att vara mentorer och genom att hålla föreläsningar på utbildningen.

 

  • I samarbetet med olika skolor och lärosäten får vi också en naturlig ”revison” av vår verksamhet. Vi får feedback och frågor som hjälper oss att utveckla och förbättra. Vi får input från utbildningsvärlden i form av ny kunskap, forskning mm, men också värdefulla frågor kring det vi gör.. Vi tar varje temin emot praktikanter från behandlings-pedagogutbildning och socionomkandidater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

 

Föreståndare

Mia Möller

mia@stabbarpsgarden.com

Tel: 0739-82 99 86

 

VD

Boel Dahlskog

boel@stabbarpsgarden.com

Tel: 0413 - 34 66 87