UTREDNING

Utredning

På Stabbarpsgården finns möjlighet till neuropsykiatrisk utredning under placeringstiden. Vi har samarbete med psykolog Mette Schmitt och med Psykologpartners.

 

Psykologen presenterar resultat och ett åtgärdsförslag. Om behov finns får behandlingspersonal specifik handledning i det enskilda fallet.