Målgrupp

Vi tar emot flickor och pojkar från 14-21 år, med psykosocial problematik, olika beteendestörningar, relations- och skolproblematik. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har olika neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser. Vi har 13 platser i HVB fördelat på två enheter samt 5 stödboendeplatser fördelat på lika många lägenheter.