Aktuellt 2021


Denny och Ackram på HVB-dagen i Växjö.

HVB-dagen i Växjö
Vi ställer ut på HVB-dagen i Växjö den 31 november. Välkommen till vår monter!

****

Vi föreläser på Behandlingspedagogutbildningen, Eslövs folkhögskola
Den 28 september föreläste våra behandlingspedagoger Edina och Denny, under en heldag, för elever på Behandlingspedagogutbildningen på Eslövs folkhögskola. Föreläsningen gjordes som en del i momentet Metoder för andra årets elever och handlade om hur vi på Stabbarpsgården arbetar med våra ungdomar.

***

Socialrättsdagen 2021
Den 8 september deltog vi på Socialrättsdagen.

 

Aktuellt 2020

NPF och selektivt ätande
19 november deltar vi i föreläsning NPF och selektivt ätande, genom Ågrenska Akademin i Hovås.

****

Connect
Den 27-28 oktober påbörjar vi utbildning i Connect för hela personalgruppen här hos oss. Utbildningen pågår under hösten och under våren med metodhandledning. Vi planerar att bli certifierade 2021.

****

Barnkonventionen
19 oktober deltar vi i föreläsning Barnkonventionen som svensk lag – tillämpning, genom Svenska vård.

****

Lex Sarah
14 oktober deltar vi i föreläsning Lex Sarah – krav och skyldigheter, genom Svenska vård.

****

Prata sex och relationer med placerade unga
Den 13 oktober deltar vi i föreläsning Prata sex och relationer med placerade unga.

****

Hästunderstödda insatser
Den 3 september påbörjade en av våra behandlingspedagoger, Sofia, tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – terapi, lärande och aktivitet, på Hästsportens folkhögskola i Strömsholm. Utbildningen sträcker sig fram till i juni 2021.

****

Gilla jobbet 2020 
Den 10 mars deltar chefer, kvalitetssamordnare och skyddsombud på arbetsmiljömässan Gilla jobbet i Malmö.

****

Dokumentation ur ett barnperspektiv  
Förmiddagen den 3 mars var socionom och föreläsare Rebecca Svensson här, mycket bra och tänkvärd föreläsning kring hur vi dokumenterar och för vem. Vi fortsatte dagen i personalgruppen med diskussioner kring hur vi, hos oss, kan bli bättre på att tänka på detta samt utveckla vårt sätt att journalföra.

****

Föreläsning RFSU
Den 4 februari var Anette Grander från RFSU tillbaka hos oss och föreläste för hela gruppen om sex och sexualitet. Vi fortsätter att delta i nätverksträffar med RFSU.

 

Aktuellt 2019

Socionomdagarna 20-21 december
Vi ställer ut på Socionomdagarna, Älvsjömässan den 20-21 december.

Välkommen till vår monter!

HVB-dag i Lund
Den 6 november ställer vi ut på HVB-dagen i Lund.
Plats: Scandic Star Hotel.
Kostnadsfritt för dig som besökare.

Kom och träffa oss i vår monter!

IVO’s regler och krav för tillståndgivning
Den 17 oktober deltar vi på Svenska Vårds utbildning IVO’s krav för tillståndsgivning i Höör.

HVB i fokus i Stockholm
Den 10-11 oktober deltar vi på Socialstyrelsens nationella konferens HVB i fokus, som vänder sig till personer med arbetsledande funktion inom HVB och stödboende. Vi hoppas på två givande dagar!

Föreläsning RFSU
Den 27 augusti var Anette Grander från RFSU hos oss och föreläste för hela gruppen om sex och sexualitet. Föreläsningen var en del i föreläsningsserie som kommer att sträcka sig över våren 2020, då vi också planerar för HBTQ certifiering. Stabbarpsgården deltar i nätverksträffar på RFSU.

Nytt tillstånd
Vi har utökat vår verksamhet med ytterligare en plats i HVB, på vår enhet Rönneberga.

Hot och våld i vård och omsorg för sommarvikarier
10 juni kommer Ragnar Rasmusson åter till oss för att denna gång utbilda vår sommarvikarier i hot och våld i vård och omsorg. Ragnar pratar mycket om självskydd, förhållningssätt och bemötande.

Den 14 maj firade vi vårt 20-års jubileum, det blev en lyckad dag!

Stabbarpsgården 20 år 2019
Tisdag den 14 maj firar vi att vår verksamhet har funnits i 20 år! Vi har bjudit in våra samarbetspartners från socialtjänsten, skola osv till lunch och föreläsning Placerade barn och unga och Anknytning med Johan Nordahl och Anna Johnsson från BUS-mottagningen.

Vi hoppas på en givande dag!

Utbildning arbetsmiljö
24 april deltog verksamhetschef, enhetschefer, kvalitetssamordnare och skyddsombud i Prevents utbildning Organisatorisk och social arbetsmiljö i Malmö.

HVB- och familjehemsdagarna i Växjö 10 april 2019 
Vi kommer att delta vid HVB- och familjehemsdagarna
i Växjö den 10 april.

Hoppas på att möta er i vår monter där!

Utbildning hot och våld i vård och omsorg 
Den 1 april var psykiatrisjuksköterska Ragnar Rasmusson hos oss och utbildade hela personalgruppen i bemötande och självskydd vid hot och våld i vård och omsorg.