Om oss

Vi är ett litet, väletablerat HVB och stödboende som valt att behålla småskaligheten och hemkänslan i vår verksamhet. 2019 firade vi 20-års jubileum!

Vi som arbetar på Stabbarpsgården är bl a socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger, specialpedagoger och personer med högskoleutbildning inom psykiatrisk omvårdnad.

Psykolog och utredning
Psykolog Johan Nordahl, BUS-mottagningen, finns i verksamheten en gång i veckan för samtal med våra ungdomar. Johan samarbetar också, i sin roll som psykolog, med våra behandlingspedagoger.

Vi kan erbjuda utredning av psykolog och läkare inom ramen för placering hos oss, där vi samarbetar med psykolog Marie Kleiman-Ring och läkare Lotta Hjortenhammar, specialist i barn- och ungdomspsykiatri.

För övrigt har vi samarbete med BUP och vuxenpsykiatri i både Eslöv, Lund och Malmö. Vi har möjlighet att samarbeta med psykiatri i andra kommuner om en kontakt är upparbetad och viktig för ungdomen.

Skola
Vi samarbetar med skolor i Eslöv kommun, men även i närliggande kommuner och med privata alternativ.

Kvalitet
Nöjda uppdragsgivare och ungdomar, samt en säker verksamhet är mycket viktigt för oss. Stabbarpsgårdens kvalitetsledningssystem är uppbyggt enligt SOSFS 2011:9, verksamheten strävar ständigt efter förbättring genom uppföljning, utvärdering, avvikelsehantering och internrevision.