Behandling

Struktur
Tydliga ramar med bland annat individuell veckoplanering skapar trygghet och förutsägbarhet.

Relationer
Relationsskapande är en förutsättning för möjlighet till förändring.

Kravanpassa
Viktigt att kravanpassa för att få möjlighet att lyckas.

Lågaffektivt
Lågaffektivt bemötande, ett sätt att visa respekt och nå fram.

rePulse
Alla ungdomar erbjuds rePulse för att få möjlighet att förstå känslor och beteende, samt hitta nya fungerande strategier.

TMO – traumamedveten omsorg
Många av våra ungdomar är traumatiserade, vi är medvetna och om detta och anpassar vårt bemötande.

Delaktighet
Att ungdomar får vara delaktiga i sin behandling ser vi som en av de viktigaste delarna för att kunna skapa en varaktig, positiv förändring.