Behandling

Struktur
Tydliga ramar med bland annat individuell veckoplanering skapar trygghet och förutsägbarhet.

Relationer
Relationsskapande är en förutsättning för möjlighet till förändring.

Kravanpassa
Viktigt att kravanpassa för att få möjlighet att lyckas.

Lågaffektivt
Lågaffektivt bemötande, ett sätt att visa respekt och nå fram.

Connect
Bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling.

rePulse
Alla ungdomar erbjuds rePulse för att få möjlighet att förstå känslor och beteende, samt hitta nya fungerande strategier.

ART
Vi jobbar med ungdomar i grupp för att minska aggressivitet och öka sociala färdigheter. Målet är att förhindra återfall i normbrytande beteende.

TMO – traumamedveten omsorg
Många av våra ungdomar är traumatiserade, vi är medvetna om detta och anpassar vårt bemötande.

Djur i psykosocialt arbete & HUT
Forskning visar positiva effekter av att använda djur inom psykosocialt arbete. På Stabbarpsgården finns två hästar och en katt.

En av våra behandlingspedagoger, Sofia, genomgår tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – terapi, lärande och aktivitet, på Hästsportens folkhögskola i Strömsholm. Detta innebär att vi under 2021 kommer att utöka vår verksamhet vad gäller våra hästar i behandlingsverksamheten.

Färdighetsträning
Vi erbjuder färdighetsträning i grupp eller individuellt.

Delaktighet
Att ungdomar får vara delaktiga i sin behandling ser vi som en av de viktigaste delarna för att kunna skapa en varaktig, positiv förändring.